โรงเรียนวัดม่วง

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

กิจกรรมต่าง ๆ

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่โรงเรียนดำเนินการปัจจุบัน

-          ภาษามอญวันละคำ

-      สวดมนต์มอญ ทำนองสรภัญญะ

-      แต่งกายชุดมอญทุกวันศุกร์ (นักเรียน-ครู)

-      อบรมมัคคุเทศก์น้อย (นักเรียน) นำชมพิพิธภัณฑ์ (ร่วมกับ อบต.บ้านม่วง)

-      อบรมเยาวชนคนดีศรีบ้านม่วง  (ร่วมกับ อบต.บ้านม่วง)

-      สร้างสื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง  ด้วย  POWER POINT  โดยนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

-      กิจกรรมวิถีพุทธ ศาสนพิธีต่าง ๆ นักเรียนดำเนินการเองได้

-      สอนธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

-      โครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  สนองนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม  6  ด้าน  คือ

1) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) ด้านอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม

3) ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

4) ด้านลานวัฒนธรรม

5) ด้านศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน

6) ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ อบต. บ้านม่วง  “น้ำใจไมตรี   ซื่อสัตย์สุจริตเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อพ่อหลวงของเรา”


2. กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

  1. โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่ดี  V-Star
  3. โครงการเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
  4. กิจกรรมเวทีธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
  5. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  6. กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า   (ครู-นักเรียน)
  7. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก  (ครู-นักเรียน)
  8. กิจกรรมนำนักเรียนประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระธรรมเป็นภาษาบาลีมอญ

3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

วันไหว้ครู

แห่เทียนเข้าพรรษา

วันแม่


Advertising Zone    Close
Online: 1 Visits: 62,993 Today: 4 PageView/Month: 257

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...